Hướng dẫn cài đặt sử dụng hệ thống convert UID to Phone

Để cài đặt hệ thống convert UID to Phone bạn cần làm theo các bước Video hướng dẫn sau :
1. Hướng dẫn cài đặt phần mềm quét UID - convert uid

 
Hướng dẫn sử dụng phần mềm convert UID to Phone